de analyse

De analyse van Vast & Zeker is een gedegen risico-inventarisatie voor uw onderneming. Op ééA4 heeft u kernachtig in beeld wat verzekering technisch goed loopt en waar eventueel actie gewenst is.

 

Wat bepaalt de uitkomst?

Bij de analyse kijken wij naar twee zaken. Ten eerste het door u gewenste risico. Op welke gebieden bent u wel of niet risicomijdend. Dit kan per onderdeel verschillen. Het tweede aspect betreft uw huidige polismap. Welke onderdelen zijn op dit moment goed, minder goed of niet verzekerd rekening houdend met het door u gewenste risico.

 

Niets doen

Het onderdeel is op dit moment goed verzekerd. Goed betekent “passend bij het door u gewenste risico”. Daar waar zinvol ontvangt u van ons een kort advies of een scenarioschets. Hierdoor heeft u helder wat de mogelijkheden zijn voor uw onderneming. Lees een voorbeeld.

 

Wellicht later naar kijken

Deze onderdelen zou u op termijn eens kunnen bekijken. U kunt verbeteringen realiseren, alleen heeft het geen haast. Het raakt niet de kern van uw onderneming en het gaat om relatief kleine bedragen. Uiteraard ontvangt u een lijst met mogelijke verbeterpunten en overwegingen. Lees een voorbeeld.

 

Direct actie

Bij rood is direct actie geboden. Met rood kunt u twee kanten op. U bent zwaar verzekerd (hoge premie) voor een onderdeel waarvan u heeft aangegeven dat het voor u niet zo belangrijk is of waarvan u heeft aangegeven dat u het risico zelf wilt dragen. Een andere mogelijkheid is dat u iets over het hoofd ziet. Een risico dat u absoluut wel wilt dichttimmeren. Lees een praktijkvoorbeeld uit de analyse.