Stap 1: in gesprek

U wilt eens van gedachten wisselen over uw onderneming in relatie tot uw bedrijfsverzekeringen? Laten we dan inhoudelijk kennismaken en een afspraak plannen.

 

Luisteren en de juiste vragen stellen

Een kennismaking begint bij ons met luisteren. Goed luisteren om zicht te krijgen op uw visie op ondernemen en verzekeren:

Een rondleiding door uw bedrijf geeft vaak aanknopingspunten voor een boeiend gesprek. Uiteraard wisselen wij ook met elkaar van gedachten over hoe een mogelijke samenwerking eruit kan zien. Wat zijn uw wensen, wat vindt u belangrijk en wat verwacht u concreet van een assurantietussenpersoon.

 

Uw voordeel

Tijdens het gesprek en de eventuele rondleiding ontstaat een eerste indruk en ontvangt u al een eerste inschatting van uw (bedrijfs)risico's. Natuurlijk delen wij onze kennis en ervaring. U krijgt concrete tips en adviezen waar u direct iets aan heeft of die u aan het denken zetten.